Oferty pracy

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie na wolne stanowisko kierownicze

|

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Komisja Rekrutacyjna PPP w Lęborku informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu Konkursu zakwalifikowałi sie następujący kandydaci spełniajacy wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Katarzyna Miłosz