Pracownicy

|

Pedagodzy:

mgr  Magdalena Maziarz

mgr pedagogiki w zakresie pracy socjalnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Surdopedagogika

studia podyplomowe Oligofrenopedagogika

 

 mgr Dolores Wasilewska

 mgr biologii

 kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą

 kurs kwalifikacyjny Przyroda

 studia podyplomowe Rewalidacja upośledzonych umysłowo. Oligofrenopedagogika

 studia podyplomowe Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Anna Bzdel

mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Terapia pedagogiczna

studia podyplomowe Pedagogika specjalna

 

mgr Beata Labuda-Leśniak

mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Terapia pedagogiczna

 

Psychologowie:

mgr Anna Zębala

mgr psychologii

studia podyplomowe Psychologia transportu

studia podyplomowe Surdotyflopedagogika

studium podyplomowe dla biegłych sądowych psychologów

 

mgr Joanna Pietryka

mgr psychologii 

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

studia podyplomowe Logopedia

 

mgr Anna Pełka - Szczepańska

mgr psychologii - specjalizacja psychologia kliniczna

studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami

studia podyplomowe Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna I etap

 

mgr Paulina Bikowska

mgr psychologii

 

mgr Julia Balińska

mgr psychologii

 

Logopedzi:

mgr Ewa Tober 

mgr filologii rosyjskiej

studia podyplomowe Logopedia 

 

Lekarz konsultant:

Aleksandra Greczko-psychiatra

 

Administracja:

mgr Justyna Korszeń - Sekretarz poradni, specjalista ds kadr

 

Obsługa:

Gabriela Pobłocka - obsługa

Aleksander Kielm - konserwator