Pracownicy

|

Pedagodzy:

mgr  Magdalena Maziarz

mgr pedagogiki w zakresie pracy socjalnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Surdopedagogika

studia podyplomowe Oligofrenopedagogika

 

mgr Róża Karwat

mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego

studia podyplomowe Surdotyflopedagogika

 

mgr Anna Bzdel

mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Terapia pedagogiczna

studia podyplomowe Pedagogika specjalna

 

mgr Beata Labuda-Leśniak

mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Terapia pedagogiczna

 

mgr Agnieszka Pawlicka-Metera

mgr pedagogiki specjalność resocjalizacja

studia podyplomowe Artetrapia i terapia ruchowa

 

Psychologowie:

mgr Joanna Masalska-Sakowicz

mgr psychologii

studia podyplomowe Diagnoza i terapia neuropsychologiczna

 

mgr Anna Zębala

mgr psychologii

studia podyplomowe Psychologia transportu

studia podyplomowe Surdotyflopedagogika

studium podyplomowe dla biegłych sądowych psychologów

 

mgr Ewa Starczewska

mgr psychologii

studia podyplomowe Orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe

 

mgr Marta Szreder

mgr psychologii

 

mgr Agata Barczak

mgr psychologii

studia podyplomowe Psychoterapia poznawczo-behawioralna

studia podyplomowe Seksuologia kliniczna

 

mgr Anna Pełka

mgr psychologii - specjalizacja psychologia kliniczna

studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami

studia podyplomowe Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna I etap

 

Logopeda:

mgr Ewa Tober

mgr filologii rosyjskiej

studia podyplomowe Logopedia

 

Lekarz konsultant:

Aleksandra Greczko-psychiatra

 

Ewa Pospieszna - sekretarz

Teresa Kuk - główna księgowa

Maria Smentoch - obsługa

Aleksander Kraska - konserwator