Dyrekcja

|

Dyrektor Poradni:

Aleksandra Kasprzykowska (p.o. dyrektora)

mgr historii specjalność współczesne stosunki międzynarodowe, historia nauczycielska

studia podyplomowe Integracja Sensoryczna 

studia podylomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju

studia podylomowe Jezyk kaszubski

kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie

kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika