Dyrekcja

|

Dyrektor Poradni:

mgr Róża Karwat (p.o. dyrektora)

mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego

studia podyplomowe w zakresie Surdotyflopedagogika