Zakres działania

Terenem działania poradni jest Lębork i Łeba oraz trzy gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko. Główne zadanie poradni to udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, uczniom i młodzieży uczącej się w placówkach naszego powiatu lub nie uczącej się ale zamieszkującej nasz powiat.