Ogłoszenia i przetargi

Dyrekcja

Dyrektor Poradni:

Aleksandra Kasprzykowska (p.o. dyrektora)

mgr historii specjalność współczesne stosunki międzynarodowe, historia nauczycielska

studia podyplomowe Integracja Sensoryczna 

studia podylomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju

studia podylomowe Jezyk kaszubski

kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie

kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika

 

 

 

 

Pracownicy

Pedagodzy:

mgr  Magdalena Maziarz

mgr pedagogiki w zakresie pracy socjalnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Surdopedagogika

studia podyplomowe Oligofrenopedagogika

 

 mgr Dolores Wasilewska

 mgr biologii

 kurs kwalifikacyjny Organizacja i zarządzanie oświatą

 kurs kwalifikacyjny Przyroda

 studia podyplomowe Rewalidacja upośledzonych umysłowo. Oligofrenopedagogika

 studia podyplomowe Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Anna Bzdel

mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Terapia pedagogiczna

studia podyplomowe Pedagogika specjalna

 

mgr Beata Labuda-Leśniak

mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

studia podyplomowe Terapia pedagogiczna

 

Psychologowie:

mgr Anna Zębala

mgr psychologii

studia podyplomowe Psychologia transportu

studia podyplomowe Surdotyflopedagogika

studium podyplomowe dla biegłych sądowych psychologów

 

mgr Joanna Pietryka

mgr psychologii 

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej

studia podyplomowe Logopedia

 

mgr Anna Pełka - Szczepańska

mgr psychologii - specjalizacja psychologia kliniczna

studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami

studia podyplomowe Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna I etap

 

mgr Paulina Bikowska

mgr psychologii

 

mgr Julia Balińska

mgr psychologii

 

Logopedzi:

mgr Ewa Tober 

mgr filologii rosyjskiej

studia podyplomowe Logopedia 

 

mgr Beata Giełażyn

mgr filologii polskiej specjalność logopedia 

studia podyplomowe Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika

 

Lekarz konsultant:

Aleksandra Greczko-psychiatra

 

Administracja:

mgr Justyna Korszeń - sekretarz poradni, specjalista ds kadr

mgr administracji rządowej i samorządowej

 

Obsługa:

Gabriela Pobłocka - obsługa

Aleksander Kielm - konserwator